Lokalkännedom och ständigt fler certifieringar

Det finns ca 90 lokala Farmartjänstföretag i hela Sverige. Deras unika kännedom om lokala förhållanden och kontaktnät är våra kunders största styrka och nyckeln till helhetslösningar där mervärden är en självklarhet.

Tack vare riksorganisationen finns en trygghet i ISO-certifierade lokala företag och utbildningar för den enskilde entreprenören. De lokala företaget är ständigt på väg: entreprenörerna lägger hela tiden nya specialistkompetenser till sitt tjänsteregister, vilket gör att Farmartjänsts utbud av tjänster blir starkare för var dag som går – både på riksplanet och för det lokala företaget.

Den viktigaste styrkan finns i den enskilde entreprenören attityd till det han eller hon gör: du kommer att träffa samma entreprenörer om och om igen, människor som känner till din verksamhet och de uppdrag de ska utföra. Detta för att våra entreprenörer inte byter jobb eller gör karriär: snarare skaffar de sig erfarenhet och bygger stabila relationer med våra kunder, precis som egenföretagare gör.

Farmartjänstföretagens Riksorganisation är certifierat. Lokala FT-företag anger ev. certifiering på sin lokala hemsida. Sök din lokala Farmartjänst här.

9001_14001-FT-f_white