Farmartjänstföretagens Riksförening
FT-Riks - En ISO-certifierad paraplyorganisation

Farmartjänstföretagens Riksförening (FT Riks) står för samordning på riksplanet med särskilt fokus på kunskaps- och certifieringsfrågor.

Organisationen är över 35 år och är certifierad enligt ISO 9001 och 14001 sedan 2007. FT Riks hjälper de lokala Farmartjänstföretagen att ständigt höja kvaliteten på sin organisationer och bevarar den grundsten av effektivitet och ansvarskänsla som funnits sedan starten 1989.

FT Riks arbetar också med att förse de lokala företagen med allt de kan behöva för att fungera, från utbildningar i arbetsmiljölagstiftning och juridik till certifieringskurser och skräddarsydda kurser för de enskilda företagen. Inom detta verksamhetsområde finns även marknadsföring, omvärldsbevakning och kundavtal på riksnivå – helt enkelt tjänster som gör att Farmartjänstföretagen kan fokusera på sitt område och leverera hög kvalitet på det lokala planet.

Föreningens postadress:
Farmartjänstföretagens Riksförening ek.för.
c/o Ingemar Thulin
Lännäs gård 130
881 95 UNDROM
info@farmartjanst.se

Föreningens fakturaadress:
Farmartjänstföretagens Riksförening ek.för.
c/o Svalövs Farmartjänst ek.för.
Torrlösa 2764
268 90 SVALÖV
Org.nr 769605-7343

Föreningens adress för PDF faktura:
faktura@farmartjanst.se

Styrelsen
 • Ingemar Thulin

  Föreningens ordförande, MO-ansvarig, Lokal FT kontakt.
  ingemar.thulin@farmartjanst.se
  0705–57 74 37
 • Theresia Wallden

  Vice ordförande, LRF Entreprenad
  theresia.wallden@farmartjanst.se
  0734-075075
 • Håkan Wahlman

  Sekreterare, Ansvarig hemsids / sociala medier.
  hakan.wahlman@farmartjanst.se
  0702-22 41 81
 • Tina Rosén

  Ekonomi
 • Daniel Norling

  Certifieringsansvarig för styrelsen.
  daniel.norling@farmartjanst.se
  0730-729214