Funktion och trivsel i utemiljön – med känsla

 14 februari, 2014

Nära huvudstadens pulserande hjärta hittar vi självgående och effektiva Farmartjänst‐entreprenörer som visar hur framtiden ska se ut: omsorg om kvalitet och funktion kombineras med omtanke om den miljö där kunden trivs och älskar att vara. Storstockholms Farmartjänst AB erbjuder en unik bredd inom skötsel‐ och anläggningstjänster och skapar funktionella utemiljöer – med känsla och öga för moderna metoder.

 

 

personal
Kanske förväntar man sig inte att finna landsbygdens kunskaper och självständiga effektivitet i Stockholm, men nog den finns där alltid: med huvudkontor i Åkersberga och ett nyöppnat kontor i Upplands‐Bro är Storstockholms Farmartjänst AB på plats i huvudstaden med ett brett utbud av tjänster och välutbildade entreprenörer som älskar det de gör.

– Vår främsta styrka är vår personal, vilket är grunden i ett starkt och framgångsrikt företag, säger VD Therese Rydman. Våra medarbetare trivs och utvecklas, vilket märks i det de gör för våra kunder: de älskar att kunna använda sina kunskaper och sin stora erfarenhet till att snabbt och effektivt skapa en miljö där våra kunder kan trivas och njuta av att vara. Det gör att vi kan erbjuda en kvalitet och bredd som sträcker sig långt utanför vad man normalt förväntar sig inom skötsel- och anläggningstjänster.

Gårdsupprustning och moderna lekutrymmen

 

konstgras

Ett urval av de områden Storstockholms Farmartjänst arbetar med på anläggningssidan är bl.a. gårdsupprustning, vilket involverar allt inom traditionell anläggning från schaktning och plattsättning till asfaltläggning och sprängning. En sida av kvalitetstänket från entreprenörerna är att de vill vara helt säkra på att få rätt leveranser i rätt tid: därför har man valt att sköta transporterna till och från arbetsplatserna själva och har idag tre anställda chaufförer som kör kranbil och lastväxlare.

‐ Förutom de mer traditionella delarna lägger vi också stort fokus på alternativa markbeläggningar såsom t.ex. konstgräs. Det finns stora fördelar med att använda konstgräs på ytor med högt slitage eller där det är för soligt eller skuggigt för vanligt gräs, säger Therese Rydman och fortsätter: det blir också allt vanligare att kommuner, bostadsbolag, skolor och dagis efterfrågar alternativ till traditionella markbeläggningar inte minst i lekmiljöer. Vår bredd gör att vi kan erbjuda bra lösningar som både håller i längden och som hjälper till att skapa en bättre och säkrare lekmiljö.

Gammaldags murar, vacker kullersten – och bra service

 

inomhus

Specialiseringen mot montering av lekutrustning och markbeläggningar är inte begränsade till utomhusmiljöer, utan företaget gör även installationer i inomhusmiljöer, där ett exempel är lekland för köpcenter. Andra populära anläggningsarbeten är läggning av kullersten och även murarbeten, där man både gör beläggningar på befintliga murar och bygger helt nya i gammaldags stil.

Företaget arbetar uttalat med ”funktion och trivsel i utemiljön” som ledstjärna. Det betyder bl.a. att man arbetar för att utöva minsta möjliga påverkan på den plats man arbetar på, vilket är mycket uppskattat av kunderna:

 

‐ Vi levererar utemiljöer där vi vill att våra kunder ska trivas, så det är självklart att vi är noggranna med att påverka den miljö där vi arbetar i minsta möjliga mån och städar av efter utfört arbete! säger Therese Rydman. Det var en sak jag snart insåg efter att jag började på företaget i höstas, nämligen att bilden av Farmartjänst‐entreprenören som effektiv, kunnig och noggrann verkligen stämmer. Det märks i varje del av de arbeten vi utför och den positiva respons vi får från våra kunder!

 

blomsterarrangemang(1)

Gröna Lunds julbord och kommunens blomsterprogram

Ett ytterligare bevis på att det dryga trettiotalet Farmartjänst‐entreprenörer lägger ner sin själ i det de gör är förtroendet att skapa blomsteruppsättningarna och det kompletta Norrlands‐landskap som förgyllde Tyrolerparken på Gröna Lund. Planteringar och blomsterarrangemang blir också allt vanligare för de av entreprenörerna som inte bara är kreativa utan även trädgårdsutbildade.

‐ Förutom skötseluppdrag som snöröjning, slåtter, gräsklippning, ogräsbekämpning och skräpplock skapar och underhåller vi rabatter, planteringar och blomurnor, säger Therese Rydman. En av våra chefer fick nyligen förtroendet att göra Upplands‐Bro kommuns hela blomsterprogram, vilket jag ser som ett kvitto på att man fått upp ögonen för att våra entreprenörer kan sina saker!