Från Oslo till Brasilien – via Strömstad Farmartjänst

 27 februari, 2014

tromstad_1

Där klipporna möter havet finner vi Strömstad Farmartjänst i en idyllisk bygd, där det trots allt händer en hel del. Genom åren har de driftiga Farmartjänst-entreprenörerna varit med om allt möjligt, från trasiga oljeraffinaderier och pappersmaskiner och insatser i hamn för en av världens största sjökabeltillverkare till utbyggnad av E6 till motorväg från Svinesund till Tanumshede och blåsning av fiber till Oslo. I Strömstad har man hela bredden!

För de flesta är Bohuslän och Strömstad en smått idyllisk del av landet där soldränkta klippor och saltstänkta stränder aldrig är långt borta. Närheten till havet och till Norges pulserande huvudstadsregion är två saker som kommer på tal när Farmartjänst Nyheter intervjuar Farmartjänst-entreprenören Sten-Olof Blomqvist.

– När en av världens största tillverkare av sjökabel skeppar ut de armstjocka kablarna från Halden spolar de kabeln direkt på trummor i båtarnas lastrum för att man ska kunna lägga ut den direkt i havet från fartyget, säger Sten-Olof Blomqvist. Vi kom in i bilden när ett ryskt fartyg på väg mot Brasilianska farvatten råkade ut för hårt väder utanför Danmark och de två enorma trummorna med sjökabel försköt sig så att fartyget nästan kantrade. Det hade tagit ett år att tillverka kabeln, så det var inte ett alternativ att skicka ett annat fartyg. Istället kontaktade man oss och bad oss hjälpa till med reparationsarbetet för att fartyget skulle kunna fortsätta sin resa. När det efter mycket om och men återkom till Halden stod vi redo att hjälpa till att förflytta trummorna från fartygssidan och se till att de skulle kunna rotera igen. Det tog oss en månad med hjälp av mobilkranar och mängder av virke, men nu ligger kabeln säkert på plats mellan ett antal oljeplattformar i södra Atlanten!

Fiber till Oslo, utbyggnad av E6 till motorväg och fritidshus

Strömstad Farmartjänsts erfarenhet av kabelhantering är långt ifrån slut med detta uppdrag. Företaget har också varit med och lagt ner kabelrör för fiberstamnätet i halva Bohuslän, från Dingle till Svinesund, liksom blåst fiber från Svinesund till Oslo längs Rv22 via Lilleström. Arbete med vägar är ett annat område där Strömstad Farmartjänst har god erfarenhet:

stromstad_2

– Som underleverantörer till Peab, NCC, Svevia och Oden var Strömstad Farmartjänst med och byggde ut E6 till motorväg från Svinesund till Tanumshede, säger Sten-Olof Blomqvist. Vi var maskinförare på allehanda entreprenadmaskiner, skrotade och spolade bergssidor och byggde ihop och satte upp vägskyltningen. Strömstad Farmartjänst har sedan 1998 arbetat med trafikdirigering och skyltning i samband med asfalteringsarbeten från skånska gränsen hela vägen upp till Värmland. Vi har varit med att göra vår del av landet tillgänglig för boende och besökande – vilket inte bara innefattar vägar och internet, utan även mångahanda om- och tillbyggnadsuppdrag av den stora mängden fritidshus som finns runt omkring Strömstad, liksom skötseluppdrag, nertagning av träd i trädgårdar, m.m.

Vindenergi, naturreservat och närmiljö

Liksom Farmartjänst-företag i de flesta delar av landet sköter entreprenörerna i Strömstad även större skötseluppdrag utöver uppdrag inom snöröjning, grönytor och trädfällning åt både Strömstad kommun, handelscentra, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Här kommer deras självgående effektivitet och kunnighet väl till pass, inte minst i samband med skötsel av känsliga miljöer i naturen.

– Vi har t.ex. arbetat med att på uppdrag av Västkuststiftelsen hålla naturreservatet på Koster öppet från sly och undervegetation, säger Sten-Olof Blomqvist. Vi arbetar också med att röja kring teleledningar och telestationer och har hand om skötseln av miljön i en vindkraftspark. Vi finns alltid på plats när det behövs, vilket är en tjänst som våra kunder verkligen uppskattar!