Samarbete på skandinavisk nivå

 8 oktober, 2014

0140502-098

I lilla idylliska Hjo finns ett Farmartjänst som både figurerar både i pressen och, i dessa valtider, agerar samtalspartner åt riksdagspolitiker. Efter att nyligen ha etablerat sig på marknaden i Norge och med danska samarbetspartners finns det Farmartjänst-entreprenörer i arbete från Oslo i norr till Skåne i söder – Hjo må inte vara centralt, men det ligger bra till sett ur ett skandinaviskt perspektiv!

hjo_sida
När riksdagspolitikerna Henrik von Sydow (m) och Cecilia Widegren (m) ville prata ROT- och RUT-avdrag med företagare inför valet var Hjo Farmartjänst AB ett självklart val av samtalspartner. Allt sedan starten år 2000 är privatpersoner huvudbeställare på några av företagets verksamhetsområden: trädgårds- och fastighetsskötsel, snöröjning, reparationer och byggnationer.

– Med fyra delägare och mellan tio och femton anställda beroende på säsong är vi ett ganska litet företag, men även för oss betyder ROT och RUT en hel del: om de försvinner får vi minska vår personal med tre personer, säger Verksamhetsledare Gunnar Persson. Andra saker vi skickade med politikerna att fundera över gällde infrastrukturen, som är en viktig fråga för en levande landsbygd: bl.a. har vi ett järnvägsnät som är i stort behov av att rustas upp för att hela Sverige ska leva!

Bygger silos och installerar ventilationssystem – ända till Norge

Tjänster åt privatpersoner är dock långt ifrån det ben som Hjo-företaget vilar sin verksamhet på. Det huvudsakliga verksamhetsområdet är väldigt landsbygdsnära och består av två grenar: bygge och inredning av spannmålssilos, från betongfundamentet hela vägen till elskåpet, samt installation av ventilationssystem för fågel- och svinstallar.

– De senaste tolv åren har vi levererat omkring 400 nyckelfärdiga anläggningar och företaget arbetar över i princip hela södra Sverige, säger Gunnar Persson. Hjo ligger bra till, för eftersom vi har nära till slätterna i både Västergötland, Östergötland och Närke och det är lika långt till Skåne som till Norge. Osloregionen är dessutom ett område där man i dagsläget satsar på nybyggnationer i stor skala och där framför allt svenska företag är mycket konkurrenskraftiga.

– Vi får del i den utvecklingen och har etablerat oss där genom ett samarbete över landsgränserna: ett svenskt företag sätter upp de prefabricerade byggnaderna i vilka vi installerar ventilationsystem från danska företaget SKOV. Våra möjligheter att inreda svinstallar har dessutom ökat sedan vi nyligen träffat avtal med danska företaget ACO Funki om försäljning, lagerhållning och service på deras produkter. Vi är en del av en större helhet och resultaten av de synergieffekterna låter inte vänta på sig!

Vaken och förnyar sig

Företagets kunder och samarbetspartners kan tryggt luta sig mot att Farmartjänst-entreprenörerna är både självgående och vana att samarbeta, vilket är ett gemensamt drag för alla de omkring 90 Farmartjänst-företagen över hela landet. Ett annat sådant är att tilltron till framtiden och vanan att hitta lösningar på problem är en naturlig del av företagskulturen:

– Det gäller att vara vaken och förnya sig! säger Gunnar Persson och fortsätter: Vi har en stabil bas i våra verksamhetsområden och om det skulle förändras i framtiden så klarar vi den omställningen också. Vi och våra entreprenörer har en bred bas av kunskaper och utbildningar att luta oss på och vi är vana att lösa problem. Det är bara naturligt för oss som är uppvuxna på landet!