Ådalen arbetar med satelliter

 26 augusti, 2014

dalen-satellit-top

Norra Sverige får snart en uppsättning nya satelliter – men inte sådana som man ser på himlen, utan snarare sådana med fötterna säkert planterade i myllan. Ådalens Farmartjänst kommer under hösten att ge privatpersoner och företag långt norr om Ådalen möjlighet att anlita den breda kompetensen hos en lokal Farmartjänst-entreprenör. Det finns inga gränser för hur långt ett bra koncept kan spridas!

I norra Sverige är det långt mellan orterna och därmed även mellan Farmartjänst-företagen – vilket är en situation som man i Ådalens Farmartjänst bestämt sig för att göra något åt. Därför inleder man nu något som man lite skämtsamt benämner som ett ”satellit-projekt” där man erbjuder bl.a. lantbrukare i norra Sverige möjligheten att kunna ta uppdrag som Farmartjänst-entreprenörer utan att behöva skapa en egen förening – med allt vad det innebär av t.ex. administration – och därigenom fungera som satelliter till huvudföreningen i Ådalen, helt enkelt.

adalen-satellit-side
– Vi ser ju själva att behovet av våra tjänster finns, men också att det på en mindre ort inte alltid är görbart att driva runt allt kringarbete som certifieringar, utbildningar och administration i ett litet Farmartjänst-företag. Därför erbjuder vår förening, som redan har rutin på allt detta, oss att hjälpa dem som vill jobba med det de är bra på ute i landet att komma igång, säger Verksamhetsledare Ingemar Thulin. För människor som letar efter möjlighet att bo kvar på orten är 15-20 timmars arbete i veckan inom Farmartjänst ett viktigt extra ben och vi ser det som ett bidrag till en levande landsbygd, vilket vi tycker är enormt viktig!

Umeå, Lycksele och Örnsköldsvik först ut – Norge får gärna vara med om de vill

Ådalens Farmartjänst har i dag en väl utvecklad utbildningsverksamhet och förser redan stora många kunder i norra Sverige med YKB-utbildningar inom t.ex. Heta Arbeten, Arbete på Väg, motorsåg, etc. Företaget är ytterst väl rustat för att hjälpa igång nya Farmartjänst-entreprenörer och ge dem en rejäl grund både i form av utbildningar och praktisk erfarenhet, vilket i slutänden kommer kunderna till gagn.

– Vi har sänt ut trevare och fått god respons, så till hösten vi drar med största sannolikhet igång projektet i större skala, säger Ingemar Thulin. Vi kommer i första hand att gå ut till områden som ligger relativt nära oss i norr, som Umeå, Lycksele och Örnsköldsvik, där vi vet att det finns intresse. Det finns dock ingen yttre gräns, så om norrmännen vill vara med så är de hjärtligt välkomna! Det spelar egentligen ingen roll hur många som är intresserade: i princip räcker det med bara en Farmartjänst-entreprenör för att vi ska köra igång. Konceptet är ju dessutom så bra att det med all säkerhet kommer att sprida sig av sig självt!

Farmartjänst är en stabil samarbetspartner

Ingemar Thulin påpekar också att de nya Farmartjänst-entreprenörerna är fria stanna kvar så länge de vill eller knoppa av när de känner att benen bär, för det är viktigt att behålla känslan för de lokala förhållandena. Att Farmartjänst-konceptet är starkt och att något att satsa på råder det inget tvivel om:

– Farmartjänst är en stabil partner: trots det tröga ekonomiska läget de senaste åren så går vi oavbrutet framåt och bryter ständigt ny mark, säger Ingemar Thulin. Vår framgång är inte mystisk på något sätt, för vi strävar ständigt att använda våra entreprenörers breda kompetens och förmåga att leverera flexibla lösningar till att vara den samarbetspartner våra kunder behöver. Med den höga kvalitet vi levererar vore snarare märkligt om det gick dåligt för oss!

Från flygvärdinnor till CAD/CAM-ritningar

adalen-satellit-side2

Att Ådalens Farmartjänst verkligen har bred kompetens blir snabbt uppenbart när Ingemar Thulin berättar att företaget, förutom sedvanliga verksamhetsområden som grönytor, byggnationer och snöröjning, har entreprenörer som kan allt från att arbeta med lastning och säkerhet på Kramfors flygplats till utbildade CAD/CAM-experter som ritar t.ex. trädgårdsanläggningar.

– Vi finns där behovet finns och våra entreprenörer sätter sig snabbt in i situationen och löser uppgiften, säger Ingemar Thulin. Att en av våra entreprenörer som arbetade på Kramfors flygplats fanns till hands och, efter en snabbutbildning, hoppade in som ersättare för en sjuk flygvärdinna är ett uttryck för våra entreprenörers flexibilitet. Att hon utförde uppgiften väl och att vi numera får förfrågningar om ytterligare inhopp är bara naturligt med det grundmurade kvalitetstänk som finns i vår organisation!