Kan trakten och står aldrig still

 18 augusti, 2014

yhet_kan-trakten-och-star-aldrig-still

I Falköping ligger ett litet företag som servar stora områden med allt från fastighetsskötsel och byggnation till väl underhållna postlådor och oavbruten mobiltäckning. Att man klara detta på en dryg handfull Farmartjänst-entreprenörer kan tyckas ofattbart: när man som Farmartjänst-entreprenörerna står fast rotad i landsbygdens kunnande och självgående effektivitet är det vardagsmat.

Farmartjänst i Falköping är det lilla företaget med de vida vyerna – inte bara från toppen av Mösseberg och ut över den västgötska slätten, utan över en bred repertoar av tjänster: från grönyteskötsel, byggnation och reparationer till röjning kring mobilmaster mellan Vänern och Vättern och postlådeservice från Vetlanda till Vänern. Och det bara på sex Farmartjänst-entreprenörer, som alla har egna lantbruk!

– Med tanke på att Farmartjänst var med och startade bemanningstrenden i slutet av 80-talet, så är det kanske inte så konstigt att vi har den bredd och effektivitet vi har i dag, säger Verksamhetsledare Rune Karlsson. Allt vi gör är att låta våra självgående, ansvarstagande och effektiva entreprenörer använda sina vidsträckta kunskaper och erfarenheter i våra kunder tjänst. Vi erbjuder en oslagbar produkt: våra kunder kan verkligen lita på att problemen blir lösta på det bästa och effektivaste sättet när de anlitar en av våra Farmartjänst-entreprenörer!

Byggen, reparationer – och fiber

falkoping_small
Kenth Serneby arbetar för fullt i sommarhettan med läggning av vattenledningar, avlopp och fiber i Falköping – ett av många tillfällen när god kunskap om lokala förutsättningar är oersättlig!
Farmartjänst i Falköping har numera sin bredaste bas i bygguppdragen, där man t.ex. utför reparationer och gjuter grunder till byggnader av olika slag. Förtagets goda rykte på orten är grundmurat och man anlitas ofta som underleverantör av andra företag eftersom de vet att samarbetet flyter problemfritt och att arbetet blir väl utfört av folk som verkligen kan trakten.

– Vi arbetar just nu som underleverantör åt en firma som drar vattenledningar från Vättern och samtidigt lägger ner fiberkabel, säger Rune Karlsson. Det kan tyckas vara en enkel uppgift på en bördig slätt, men platåbergen i vårt landskap kan ställa till det mer än man anar: det hela underlättas dock av att våra entreprenörer kan landskapet utan och innan, vilket gör dem ideala för uppdraget!

Mästare på RUT och ROT

Grönytor och trädgårdsskötsel är en annan viktig verksamhetsgren och en som är tätt förknippad med RUT/ROT-avdragen för många av företagets privatkunder. Företaget utför en del uppdrag åt kommunen, men det är dock de privata fastighetsägarna som är den största kundgruppen:

– Det är ju tuff konkurrens i den här branschen, så anledningen till att vi får så många uppdrag är helt enkelt för att vi levererar stabil kvalitet till rätt pris, säger Rune Karlsson. Vi arbetar som underleverantörer åt två större företag, ett från Skåne och ett från Jönköping, vilket vi ser som ett kvitto på att kvalitet lönar sig i längden!

Mobilmaster och postlådor från sjöarna till Vetlanda

Bland en rad andra typer av uppdrag är det två som drar ögonen till sig: det årligen återkommande uppdraget att utföra röjning kring mobilmaster åt TeliaSonera och det löpande uppdraget att utföra service på postlådorna i en avsevärd del av södra Sverige. Röjningen kring masterna är en del av ett uppdrag i vilket många Farmartjänst-företag över hela riket är involverade och Farmartjänst-entreprenörerna i Falköping gör sin del för att hela Sverige ska kunna njuta mobiltäckning utan avbrott.

– Vi röjer kring masterna i området mellan Vänern och Vättern, vilket blir ganska många ställen att se till, säger Rune Karlsson och fortsätter: men eftersom våra självgående entreprenörer är så pass effektiva, så löser två man den uppgiften på en vecka, oftast på sommaren. Servicen av alla postlådor från Vetlanda i söder till Vänern i norr sköts löpande under året av en av våra entreprenörer, mestadels vintertid när det är lite lugnare med andra uppdrag. Vi står verkligen aldrig still!