Det lilla företaget dit jättarna ringer för att få hjälp

 22 april, 2014

tv4_adalen_sida

Kring idylliska Ronneby är det lika känt som i resten av Sverige att Farmartjänst står för kvalitet, det har entreprenörerna i Farmartjänst Mitt-Blekinge sett till. Det lilla företaget levererar stabila tjänster inom en rad områden och det händer även att företaget blir uppringt av jätteföretag när det är dags för upphandlingar – så gott är Farmartjänst rykte i södra Sverige.

Farmartjänst Mitt-Blekinge ligger fast rotat mitt i den bygd som tronar på anrika och natursköna Ronneby. När man föreställer sig den kustbygd som blickar över Östersjöns södra nejder är kanske snöröjning inte det första man kommer att tänka på, men faktum är att det är en av företagets största verksamhetsgrenar.

– De ganska snörika vintrar vi haft på senare år, särskilt förra året och året dessförinnan, har gjort att snöröjningsuppdragen växt rejält i omfattning, säger Verksamhetsledare Anders Olsson. Uppdragen gäller allt från handskottning och sandning av gång- och cykelbanor och till mer omfattande uppdrag, och vi har både privata och kommunala beställare. I vinter har det varit lugnt med ganska lite snö, men det betyder bara att våren kommer fortare, och med den tar växtkraften i trädgårdarna fart och därmed en hel rad andra typer av uppdrag för oss!

Många privatpersoner eftersöker fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel står också högt på listan och entreprenörerna utför en mångfald av uppdrag för främst privatpersoner under alla delar av året. En gemensam nämnare för dessa är att de alla kännetecknas av att de kräver noggrannhet och kunskap, önskemål de självgående entreprenörerna är väl rustade att tillgodose.

– Vi saknar inte direkt konkurrenter om framför allt de enklare uppdragen, men när det gäller uppdrag som kräver kunskap och erfarenhet, som t.ex. fällning eller beskärning av problematiska träd, då vet våra kunder var de ska vända sig, säger Anders Olsson. Vi är så pass välkända på orten att vi inte ens har behövt sätta upp en egen hemsida: vi får in gott om uppdrag i alla fall!

Stabil bemanning

Ett annat område där Farmartjänst-entreprenörernas självgående kvaliteter är uppskattad är inom bemanningssektorn. Företagets kunder har lärt sig att lita på det faktum att entreprenörerna sköter både kortare och längre uppdrag på ett stabilt och säkert sätt. Dessutom är det lätt att hyra in en Farmartjänst-entreprenör under perioder utan att riskera produktionsbortfall, eftersom det är samma ansikte som dyker upp, år efter år.

– Våra entreprenörer är alla egna företagare, så de är vana att snabbt lära sig nya uppgifter och sedan sköta dem på ett effektivt sätt, säger Anders Olsson. Med den breda erfarenhet de har med sig i bagaget löser de dessutom de flesta problem på plats, vilket borgar för mycket god driftssäkerhet. Vi har ett flera kunder som hyr våra entreprenörer på reguljär basis i många år, vilket vi tar som ett kvitto på att vi levererar god kvalitet!

Goda utbildningar på väg

Entreprenörerna har dessutom en mängd utbildningar som gör dem eftertraktade för arbeten som bl.a. trafikvakter och vid asfalteringar. Denna solida grund gör att det lilla företaget då och då blir uppringt av jättar som t.ex. E.ON när det är dags för upphandlingar:

– Nu senast ringde E.ON och bad oss lägga ett anbud på ett skötseluppdrag i våra trakter, säger Anders Olsson. En anledning till det kan vara att man känner till namnet från hela landet och att Farmartjänst är ett kvalitetsmärke i hela Sverige, inte bara här i Ronneby-trakten!