Erkänt skickliga Farmartjänst-entreprenörer på TV

 28 mars, 2014

v4_adalen_top

När Ådalens Farmartjänst var med i Bygglov på TV4 så märktes det: programledaren och yrkesmannen Matte blev djupt imponerad över renoveringen av en hårt angripen gjutjärnstrappa och lovordade det skickliga yrkesfolket. God planering och framförhållning kom dessutom väl till pass, liksom yrkesskicklighet och vida kontaktnät – det var tre intensiva dygn, men i Ådalen kan man lugnt räkna med att jobbet blir gjort med kvalitet och i rätt tid, det garanterar de lokala Farmartjänst-entreprenörerna.

Ådalens Farmartjänst var det andra Farmartjänst-företaget i år att vara med i serien Bygglov på Tv4, när publiken i sjätte avsnittet kunde se Farmartjänst‐entreprenörerna Carina Wallin, Richard Lundgren och Anders Lockner göra ett fantastiskt restaureringsarbete av en gjutjärnstrappa. Trappan hade fått förfalla under en längre tid och hade nästan demolerats helt när den ursprungliga altanen rasade.

tv4_adalen_sida
‐ Det var ett riktigt svårt uppdrag! säger Carina Wallin. Trappan bedömdes vara minst hundra år gammal och var hårt angripen, vissa av stegen var trasiga, räckesstolparna böjda eller avbrutna och själva räcket hade knycklats ihop i raset. Vi hade dessutom inte lång tid på oss att utföra uppdraget, så utrymmet för fel var minimalt, särskilt med tanke på risken för problem i samband med svetsning i så pass gammalt gjutjärn av okänd kvalitet.

– Matte blev riktigt imponerad när han fick se restaureringsarbetet vi gjort, säger Carina Wallin och fortsätter: det var till oss han pratade när han i avsnittet sa sig vara glad att få arbeta med så skickligt yrkesfolk. Då kände man att det var värt tre dygns hårt arbete!

Designuppdrag blev kranbil

Av uppdragsbeskrivningen hade entreprenörerna från Ådalens Farmartjänst hade uppfattat att det ingick ett designmoment i uppdraget, men när de väl kom till platsen på Alnön i Sundsvall insåg de snabbt att det trappan behövde snarare var en helrenovering. Dessutom var det trångt om plats att få ut den, varför de snabbt till kallade en kranbil som kunde lyfta trappan över taket på huset så att man kunde frakta den till verkstaden.

‐ Det är en enorm tillgång att ha ett pålitligt kontaktnät av entreprenörer som erbjuder en bredd av tjänster och kunskaper, säger Carina Wallin. Själv arbetar jag med designuppdrag inom trädgård och är konstruktör med en ingenjörsexamen, och det var roligt att mina kunskaper kom till användning när det visade sig att den skiss vi fått trots allt lämnade utrymme för tolkning av hur trappans mittpelare skulle utformas upptill.

Tidig leverans räddade hela tidsplanen

Enligt tidsplanen skulle trappan levereras på torsdagsförmiddagen, bara några timmar innan familjen skulle få komma hem för att se hur allt blivit. Men, visa av erfarenhet från ett otal samarbeten där flera självständiga entreprenörer är inblandade valde Farmartjänst-entreprenörerna att redan från början ställa in sig på att leverera på onsdagskvällen, vilket visade sig vara mycket klokt:

‐ Som så ofta händer i den här typen av samarbeten så hade de som byggt altanen som trappan skulle monteras in i givit oss mått som sedan ändrades längs vägen, så när vi lyfte in den framåt niosnåret på onsdagskvällen stämde inte passformen mellan altan och trappräcke, säger Carina Wallin. Det blev egentligen aldrig ett riktigt problem eftersom vi förutsett att något i den vägen skulle inträffa, men hade vi gått på den ursprungliga tidsplanen hade familjen inte fått se sin trappa förrän långt efter att resten av huset stod klart!

God exponering gav mersmak

Som det nu var kom man snabbt in i en närliggande verkstad och kunde göra justeringar, vilket gjorde att allt var på plats före midnatt på onsdagen. På det hela taget är man på Ådalens Farmartjänst mycket nöjd med sin insats, eftersom den ger en rättvisande bild av den kvalitet företagets kunder kan förvänta sig, säger Verksamhetsledare Bertil Edfors:

‐ Att vi finns med och dessutom fått ett kvitto på att andra också ser den kvalitet våra entreprenörer levererar känns enormt positivt. Vi har ju ett brett utbud av tjänster, från röjning kring master och lastning av båtar i hamn till totalentreprenad och grönyteskötsel, och att vi i detta fall fått visa vad vi kan är enormt positivt. Det är klart att vi kan tänka oss att vara med på Bygglov igen!