Två blir ett – nya möjligheter i Örestadsregionen

 16 juli, 2014

ig_artikel_111

Bilden: Här tar Landskronas Kjell Rudolfsson (till vänster) och Örestads Göran Olsson (till höger) emot nyfikna besökare på Företagsarenan Landskrona 16-17 maj i år.

I nordvästra Skåne har Farmartjänst-entreprenörerna knappt tid att andas mellan uppdragen – så när två av Farmartjänst-företagen går samman är det en fråga om att hinna med ännu fler uppdrag! När Landskronas Farmartjänst i sommar gick samman med Örestads Farmartjänst uppstod det idel nya möjligheter: installation av minireningsverk och nya samarbeten inom grönyteskötsel är bara början!

Det är inte långt mellan Helsingborg och Landskrona – och i sommar har avståndet krympt ännu mer i och med att Farmartjänst Landskrona och Örestads Farmartjänst gått samman. Den ekonomiska föreningen Örestads Farmartjänst har numera 25-talet medlemmar och en starkt expansiv inriktning. Det finns nämligen en sak man behöver när man växer kraftigt, men som man kanske inte direkt tänker på:

– De senaste åren har både Örestad Farmartjänst och Farmartjänst Landskrona växt och samarbetet fördjupats eftersom våra båda föreningar kompletterat varandra, säger Verksamhetsledare Göran Olsson på Örestads Farmartjänst. För att kunna fortsätta den expansionen krävs mer resurser på kontoret, helt enkelt för att vi ska kunna koordinera och kvalitetssäkra alla de uppdrag vi får in. Den här sammanslagningen innebär att vi med fyra personer på kontoret kan ge alla våra kunder ännu bättre och effektivare service!

Sammangående ger utrymme för nysatsning

Landskronas f.d. Verksamhetsledare Kjell Rudolfsson arbetar redan för fullt med den senaste satsningen, som möjliggjorts tack vare sammanslagningen: försäljning och installation av det norska minireningsverket Biovac®.

orestad2_biovac

Örestads Farmartjänst säljer och installerar det effektiva och miljövänliga minireningsverket Biovac® under ledning av Landskronas Kjell Rudolfsson (till höger)

Ökade krav på avloppen i landet för att komma tillrätta med utsläpp av bl.a. gödande ämnen har givit upphov till en stark efterfrågan på långsiktiga lösningar, vilka Örestads Farmartjänst levererar sedan i våras:

– Att få sitt avloppssystem utdömt är en tuff sits att hamna i på många sätt som fastighetsägare: vi hjälper inte bara till med att hotta rätt lösning och installera den, utan tar även hand om det mesta av myndighetskontakterna, säger Kjell Rudolfsson. Vi är en av få installatörer av avloppsystem i den här klassen i Skåne, varför vi fått många förfrågningar och order här under våren. Vi får god respons från våra kunder och därför väljer vi nu att satsa mer på den här verksamhetsgrenen, vilket inte varit möjligt på samma sätt om vi inte slagit samman våra verksamheter!

Letar fler samarbeten

På Örestads Farmartjänst, där man specialiserat sig på grönyteskötsel, samarbetar man sedan länge med flera större företag, bl.a. Crendo, kring helhetslösningar där Farmartjänst-entreprenörerna levererar utomhuslösningarna, medan samarbetspartnern arbetar inomhus. Med utökningen kommer också möjligheten att expandera och ingå fler sådana samarbeten:

– Eftersom vi har större kapacitet söker vi nu efter fler samarbeten där vi kan stå för grönyteskötseln och vår partner kan leverera inomhustjänsterna, säger Göran Olsson. Vi ör även öppna för samarbeten inom andra områden, eftersom våra nya medlemmar från Landskrona tagit med sig en hel del erfarenhet, kontakter och spetskompetens som nu hela Örestad får nytta av: t.ex. bemanning inom industrin, där Landskrona tagit med sig framför allt en större kund i Boliden Bergsöe. Många spännande möjligheter öppnar sig framöver!

orestad2_buxbom

Häckklippning är en av Örestads specialiteter och här på Vrams Gunnarstorp syns Farmartjänst-entrepenörernas varsamma arbete med de buxbomshäckar som Carl von Linné själv planterade på 1650-talet.

Klipper 400 000 m2 fotbollsplan – i veckan!

I år är det dessutom Örestads Farmartjänst som står för bra fotboll i Landskrona, sedan företaget vunnit fritidsförvaltningens upphandling av skötseln av kommunens 25 fotbollsplaner. Dessa klipps tre gånger i veckan, vilket blir totalt ca 400 000 m2 gräsmatta! För att Farmartjänst-entreprenörerna ska hinna med att klippa klart alla planerna innan det är dags att börja om igen använder man en fem meter bred specialmaskin. Allt för en bra fotbollssäsong!

orestad2_bollplan
Denna fem meter breda specialklippare används för att klippa 25 fotbollsplaner i Landskrona – totalt 400 000 m2 gräsplan i veckan!

Stensättning

Farmartjänst-entreprenörerna i Örestad utför en hel del anläggningsarbeten, bl.a. stensättning. Här är två entreprenörer i färd med att utföra förbättringsåtgärder åt en bostadsrättsförening i stadsdelen Ättekulla i Helsingborg.

orestad2_stensattning

Robocut

Efter att Robocuts popularitet stadigt ökat hos bl.a. kommuner i nordvästra Skåne, vilka ser möjligheterna till säker klippning av branta partier av t.ex. viadukter, kommer maskinen att behöva köras i skift för att klara all uppdrag – på Örestads Farmartjänst räknar man med att inom kort kunna ha den i drift upp till 14 timmar per dygn.
orestad2_robocut

Här kan du se den i aktion.